Regler & villkor

Regler & villkor för användning av Electrolux Professional webbplats

VÄLKOMMEN TILL ELECTROLUX PROFESSIONAL WEBBPLATS.
Var god och läs dessa villkor noggrant innan du använder den här webbplatsen. DENNA WEBBPLATS FÅR ENDAST ANVÄNDAS I INFORMELLA SYFTEN. Genom att ge ditt samtycke till att använda webbplatsen eller ladda ned material från webbplatsen, godkänner du att följa de regler och villkor (”användarvillkor”) som anges på denna sida. Om du inte godkänner att följa dessa regler och villkor ska du inte ge samtycke till, använda eller ladda ned material från webbplatsen.

Cookies
AB Electrolux (publ.) Använder ”cookie” -teknik för att förbättra och underlätta ditt besök på Electrolux webbplats. ”Cookie” -filerna skickas till din dator och identifierar dig som en unik användare och lagrar dina personliga preferenser och teknisk information. Vi använder:

a) Fasta ”cookies” (dvs cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem), och
b) Tillfälliga ”cookies” (dvs kakorna finns kvar tills du stänger webbläsaren).

”Cookies” innehåller inte och avslöjar inte personliga uppgifter. Om du lämnar in personuppgifter via Electrolux webbplats kan information kopplas till de uppgifter som lagras i cookies.

Om du inte accepterar AB Electrolux (publ.) användning av cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte accepterar cookies (instruktioner om hur du ändrar webbläsarens cookie-inställningar finns i hjälpavsnittet i din webbläsare. Om du ändrar inställningarna kommer du inte få tillgång till vissa delar av Electrolux webbplats.

Läs mer om vår cookie policy och användningen av cookies.

Licens
Med förbehåll för de villkor som anges i detta avtal ger ELECTROLUX dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att få tillgång till, använda och visa denna webbplats och materialet därpå. Du godkänner att inte avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen på något sätt.

ELECTROLUX tillåter dig att visa och ladda ner informationen (”Material”) på webbplatsen endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Denna bemyndigande är inte en överföring av titel i Materialen och kopiorna av Materialen och är föremål för följande begränsningar: 1) Du måste behålla, på alla kopior av materialet som hämtas, all upphovsrätt och andra proprietära meddelanden som ingår i Materialen. 2) Du får inte ändra materialet på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda eller kommunicera dem för något offentligt eller kommersiellt ändamål och 3) Du får inte överföra materialet till någon annan person om du inte meddelar dem och de accepterar de skyldigheter som följer av dessa användarvillkor. Du godkänner att följa alla ytterligare restriktioner som visas på webbplatsen, eftersom den kan uppdateras från tid till annan. Denna webbplats, inklusive alla material, är upphovsrättsskyddad och skyddad av världsomspännande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser. Du samtycker till att följa alla upphovsrättslagar världen över i din användning av denna webbplats och till att förhindra obehörig kopiering av materialet. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, ger ELECTROLUX inte någon uttrycklig eller underförstådd rättighet till dig avseende patent, mönster, varumärken, upphovsrätt eller affärshemlig lagstiftning.

Användarkonton
Det kan hända att du måste öppna ett konto för att kunna komma åt vissa begränsade delar av webbplatsen. I så fall måste du slutföra registreringsprocessen genom att tillhandahålla fullständig och korrekt information enligt vad som anges i gällande registreringsformulär. Du kommer också att behöva välja ett lösenord. Du är helt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt lösenord och konto. Dessutom är du helt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under nämnda konto. Du godkänner att meddela ELECTROLUX omedelbart om obehörig användning av ditt konto eller annat brott mot säkerheten. ELECTROLUX ansvarar inte för förlust som kan uppkomma till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Användargarantier
Du företräder och garanterar att du kommer att använda sajten i enlighet med denna överenskommelse inklusive lagar och bestämmelser enligt detta avtal och att följa alla befintliga och framtida webbplatspolicyer och regler. Du godkänner att du inte ska använda sajten för att: (a) skicka spam eller oönskad kommunikation; (b) låtsas vara ELECTROLUX eller någon annan; (c) förändra rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till innehåll som överförs via sajten; (d) förvränga din anslutning till en person eller en enhet (e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att använda sajten f) engagera sig i aktiviteter som skulle bryta mot gällande lagar, g) skicka eller överföra material som bryter mot eller strider mot andra människors rättigheter eller som är olagligt, kränkande, ärekränkande, vulgärt eller på annat sätt olämpligt eller som innehåller reklam eller uppmaning med avseende på produkter eller tjänster (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare, om detta inte särskilt godkänts av sådana användare, eller (i) inte följa upphävandet av sådant tillstånd som beskrivits.